JÁ ZPÍVÁM

Martina Stecherová - zpěvačka a hlasová koučka

K Vánocům patří neodmyslitelně koledy. Za chvíli je štědrý den, tak si pojdˇte společně koledy zopakovat, naučit nějaké nové nebo si jen zazpívat za doprovodu velmi netradičně vánočního nástroje -UKULELE. Ano přesně tak. Tento rok to bude s ukulelem.

Mám pro vás připravené :

  • texty  i  s jednoduchými akordy
  • hudební doprovod, kerý si můžete stáhnout  

Ano, chci koledy

Jedna malá vánoční ochutnávka