JÁ ZPÍVÁM

Martina Stecherová - zpěvačka a hlasová koučka

Kategorie: Vliv zpěvu na člověka

Řeč hlasu, víte o co jde?

Často se mluví o řeči těla, řeči očí, řeči květin a nevím čeho dalšího, ale co řeč hlasu? Znáte jí? Víte, co o nás hlas vypovídá? Osobně jsem dost ovlivněná svou prací hlasové poradkyně. Ano, veřejně to přiznávám. Pokud s někým poprvé mluvím, nejdříve se na něj podívám a hned potom ho pozorně poslouchám. Snažím...

Zpívání, všechny smutky zahání, zpívání je lék!

Všichni víme, že zpěv a hudba dělá člověku dobře. Je to taková obecná pravda. Ale proč přesně? Trochu jsem zapřemýšlela a dala to do písmenkové podoby :).  Začnu od sebe. Zpěv je moje vášeń. To, že se chci věnovat zpěvu naplno a profesionálně, jsem věděla velmi brzo.  A tak jsem stala profesionální zpěvačkoua následně i hlasovou...