JÁ ZPÍVÁM

Martina Stecherová - zpěvačka a hlasová koučka

Kategorie: Falěšný hlas

Pomoc zpívám falešně. Jde to vyléčit?

Zpěv je ta činnost, o které spousta lidí nepřemýšlí. Často se děje jakoby samovolně, aniž bychom si to uvědomovali a často při ní děláme další činnosti – například pracujeme, myjeme nádobí nebo řídíme auto. Jindy je zpívání velice vědomé, třeba v momentě, kdy nás ke zpěvu někdo začne pobízet. „Pojďme si něco spolu zazpívat, třeba...